Nicole

Sinds 1996 werk ik met passie in het onderwijs. Eerst als leerkracht en teamleider, nu als intern begeleider en specialist groepsdynamiek. Na een aantal jaren wilde ik weer een studie oppakken om mezelf verder te bekwamen in het begeleiden van leerkrachten. Zoekende binnen het aanbod kwam de Master SEN Begeleiden en innoveren -‘Dynamisch coachen op verschillen’ – op mijn pad. Dat was voor mij dé combinatie; coachen met als uitgangspunt de dynamieken van mensen ofwel Human Dynamics.

In mijn werk als intern begeleider kwam ik er al snel achter dat de didactische hulpvragen vaak door de leerkracht zelf opgelost kunnen worden met gerichte tips en adviezen. De pedagogische vraagstukken bleken echter veel lastiger te beantwoorden. ‘Waardoor word ik steeds onderbroken tijdens mijn instructie? Waardoor reageren kinderen zo sterk op elkaar en ontstaat er onrust? Het lijkt alsof een groepje de sfeer bepaalt in de klas?.’

 Daarbij ga ik op zoek naar wat er zich ónder de ijsberg afspeelt; een stuk ‘persoonlijk meesterschap’.  Waar voel je je veilig bij? Wat ‘matcht’ bij jou? En; wat heb je nodig om je te ontwikkelen?  Wat heb jij nodig om te ‘stretchen’? Wanneer ben je tevreden? Die route verkennen en vervolgens ontdekken wat dat in de praktijk betekent en hoe de leerkracht daar naar kan handelen, is mijn passie. Samen ontdekken wat er gebeurt als je aan de radertjes draait. Rekening houden met de kwaliteiten, valkuilen, allergieën en… wat is dan de uitdaging?

Een leerkracht heeft als doel een veilig klimaat in de klas te creëren waarin kinderen kunnen leren en zich ontwikkelen. Ik werk pragmatisch vanuit de eigen praktijk. Maak gebruik van mijn ervaring, kennis en begeleidingsvaardigheden om samen met de leerkracht de route naar een veilig klimaat in de klas te realiseren. De leerkracht krijgt meer zicht op het groepsproces en hoe hier regie op te voeren. De leerkracht focust op het effectief handelen in de klas en ontdekt wat nodig is om de regie in de klas te houden. Ik help je graag jouw vakmanschap op te poetsen naar Meesterschap.