Specialist Klasse(n)Kracht!® – Trainer & Coach

Samen Werken aan Sociaal Veilige en Krachtige Klassen

In 2016 kwam ik, na mijn zoektocht naar een aanpak voor een ‘dynamische’ groep, in contact met Jelly Bijlsma van Klasse(n)Kracht®. Al snel kwam ik erachter dat we beide dezelfde missie hadden: alle kinderen én leerkrachten moeten zich veilig voelen in hun groep. Vanuit de gezamenlijke passie is een samenwerking ontstaan. Voor Klasse(n)Kracht geef ik trainingen in de RESPECT-aanpak aan scholen en leerkrachten. Daarnaast begeleid ik vanuit de RESPECT-aanpak van Klasse(n)Kracht leerkrachten met ‘dynamische’ groep naar een sociaal veilig klimaat in de groep.

Wat is Klasse(n)Kracht!®: met RESPECT voor de klas?

Klasse(n)Kracht!®: met RESPECT voor de klas, is een systemische aanpak om het groepsvormingsproces in de school en de klas actief te begeleiden. Deze aanpak is ontwikkeld in de praktijk vanuit de begeleiding van de ‘moeilijke’ groep. Behalve dat het een aanpak is om ‘moeilijke’ groepen binnen zes weken weer op de rails te hebben, is het ook een werkwijze om met je team vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school.

RESPECT betekent aanzien, eerbied of waardering, die je hebt voor of ontvangt van iemand vanwege diens/jouw kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent omzien naar, en vandaar rekening houden met. Beide betekenissen vind je terug in de aanpak. Rekening houden met en omzien naar is waar het in ‘moeilijke’ groepen en ‘vastgelopen’ teams over gaat. Mag je zijn wie je bent, wordt er rekening gehouden met wie je bent, met je talenten maar ook met de dingen die je minder goed kunt. Hoor je erbij? Wordt er naar jou omgezien?

Bij Klasse(n)Kracht!® is het uitgangspunt dat voortdurend drie krachten op elkaar inwerken.

  1. De individuele psychologie: je persoonlijkheid, je eigen achtergrond, je ervaringen, je wensen en je behoeften.
  2. De groepsdynamiek: de manier waarop er met de onderlinge machts- en gezagsverhoudingen wordt omgegaan.
  3. Het systemische veld: alle onzichtbare verbindingen en bewegingen die zich in een groep afspelen.

Klasse(n)Kracht!® werkt vanuit de RESPECT-aanpak. Een door Jelly Bijlsma ontwikkelde aanpak in de praktijk van de begeleiding van de ‘moeilijke’ groep. De aanpak richt zich op zeven pijlers met als doel het realiseren van een Sociaal Krachtig en Veilig Pedagogisch klimaat in de klas en in de school. Elke pijler heeft een ander accent, en is ook steeds verbonden met de andere pijlers.

Voor meer informatie kijk op: www.klassenkracht.nl.