Missie

Mijn visie op onderwijs is dat kinderen zich alleen kunnen ontwikkelen als ze zich veilig en vertrouwd voelen.  Een veilig groepsklimaat en de groepsdynamiek zijn daarbij essentieel.

De gereedschapskist van leerkrachten is meestal voldoende gevuld met verschillende technieken om kinderen tijdens de les te boeien en te binden. Didactische vraagstukken kunnen meestal door het vakmanschap van de leerkracht zelf beantwoord worden. Pedagogische vragen zijn vaak lastiger te beantwoorden. Hier komt een stuk persoonlijk meesterschap bij kijken; de zelfkennis, het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de leerkracht. Hoe sta je voor de groep? Hoe wil je regie voeren? Vanuit welke waarden en overtuigingen werk je? Hoe maak je écht contact met de groep? En hoe effectief ben ik? Het vakmanschap met betrekking tot het groepsklimaat lijkt soms naar de achtergrond verdwenen te zijn, doordat er steeds meer van leerkrachten gevraagd wordt op didactisch gebied. Daarnaast ontbreekt het de leerkracht vaak aan tijd om het proces te herkennen en op zoek te gaan naar passende interventies. Interventies die makkelijk toepasbaar zijn, zonder het gevoel te hebben ‘het programma’ los te laten.

Met passie  wil ik jouw vakmanschap oppoetsen tot Meesterschap.

Ik werk pragmatisch vanuit de eigen praktijk. Scholen die hulp vragen willen persoonlijke hulp en een op maat gemaakt advies. Niet één van de adviseurs die even een dingetje komt doen. Ik ben de delicatessenwinkel in onderwijscoaching. Ik maak gebruik van mijn ervaring, kennis en coachingsvaardigheden om samen met de leerkracht de route naar een veilig klimaat in de klas te realiseren.  De leerkracht krijgt meer zicht op het groepsproces en krijgt de regie op de groep weer terug. De leerkracht focust op het effectief handelen in de klas en ontdekt wat nodig is om de regie in de klas te versterken. Ik focus op het groepsproces in de klas; wat speelt er onder water? Vervolgens kijk ik welke kwaliteiten ingezet kunnen worden. Zowel van de leerkracht als van de groep én individuele kinderen. Ik werk vanuit de kwaliteiten en de kracht van de leerkracht én van de groep.

Mijn missie is voor alle kinderen en leerkrachten een veilig klimaat in de klas te creëren. Een klimaat waarin álle kinderen zich kunnen  ontwikkelen en hun talenten durven laten zien; op cognitief én sociaal-emotioneel gebied. De groep zich tot een groep laten ontwikkelen waarin ieder kind zich veilig voelt en waar de leerkracht elke dag met plezier mee aan de slag gaat.  Om een pedagogisch, veilig groepsklimaat te creëren is de leerkracht de regisseur, de Meester.