De stappen naar Meesterschap

vak·man·schap (het; o) 1 grote bekwaamheid in een vak mees·ter·schap (het; o) 1 het meester-zijn in een kunst of vak

– Van Dale –

In het huidige onderwijs wordt veel van leerkrachten gevraagd; zowel op didactisch als pedagogisch vlak. Met alleen vakmanschap red je het voor je gevoel soms niet. Je hebt méér nodig om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van jouw groep en individuele kinderen. Het is dan fijn zijn dat er iemand even met je meedenkt over het wat en hoe, maar ook het ‘waarom’. Iemand die met jou meeloopt om met een goed gevulde rugzak voor de groep te staan; samen met jou de Stappen naar Meesterschap maakt. Samen zorgen we dan voor het allerbeste onderwijs voor álle kinderen. Dat is mijn missie.

Ben jij er aan toe om van jouw vakmanschap Meesterschap te maken? 

Hieronder lees je op welke manieren ik jou of jouw school kan helpen.

Video afspelen

Als leerkracht herken je het vast wel: het ene schooljaar ga je fluitend door en in een ander jaar heb je het gevoel hebt niks werkt, wat je ook probeert. Je haalt alles uit je rugzak wat je aan ervaring en kennis hebt, maar de groep lijkt zich meer tegen je te keren dan mee te bewegen. Je hebt niet alleen het gevoel de grip op de groep te verliezen, maar raakt ook de verbinding en het contact met de groep kwijt. Ouders beginnen signalen af te geven dat hun kind niet meer met plezier naar school. Jij telt de dagen tot aan de volgende vakantie en vraagt je steeds vaker af hoe lang en óf je dit nog vol gaat houden. Zullen we samen de uitdaging aangaan om jou weer te verbinden met de groep en de groep met jou? Dat je je plezier in dat waar je ooit met passie voor gekozen hebt weer terugkrijgt?

In mijn werk vraagt elk vraagstuk om een eigen, passende oplossing. Geen school, leerkracht of groep is hetzelfde. En dat maakt mijn werk zo leuk en uitdagend! Het is steeds weer zoeken naar de juiste aanpak om de groepsdynamiek, en daarmee de groep, in de goede richting te krijgen; de missie te volbrengen.

Samen met de directeur, intern begeleider en de leerkrachten wordt de situatie in kaart gebracht. Ik start altijd met een observatie in de groep. Aansluitend is er een intake samen met de directeur en/of intern begeleider en de leerkracht. Ik maak gebruik van een zelf ontwikkelde mindmap met vragen om de situatie goed in beeld te brengen. Aan het eind van het intakegesprek wordt meteen het plan wat ik voor ogen heb besproken. Samen met de school wordt afgestemd of het plan passend is bij de school, de leerkracht, de groep en de vraag die er ligt. Vervolgens wordt een aantal observaties en coachingsmomenten ingepland. Elk traject wordt afgesloten met een evaluatie en adviezen om de ingezette verandering en aanpak te borgen.

Mijn doel is sámen de missie te volbrengen

Ik herinner mij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel nog als de dag van gisteren: 
‘Mevrouw, wat worden uw activiteiten?’
‘Uhm… coaching!’
‘Oh leuk! U gaat een voetbalelftal coachen?!”
Nou, nee niet echt….

 Wat doe ik dan wel?
Ik coach en begeleid leerkrachten in zowel het didactisch als het pedagogische handelen in de klas. Bij het begeleiden van leerkrachten gaat het vaak om twee dingen: inzicht krijgen in het groepsproces én een stuk ‘persoonlijk meesterschap’.  In dit proces is het belangrijk om een aantal zaken samen te ontdekken. Wat heb jij als leerkracht te ontwikkelen zodat je tegemoet kunt komen aan de behoeften van jouw groep? Waar voel jij je veilig bij, wat macht bij jou? We onderzoeken wat jij nodig hebt om je te ontwikkelen. Daarnaast kijken we naar wat jij mag inzetten om een didactisch goede les te geven. Deze coaching is erop gericht om jouw lesdoel in de breedste zin van het woord te behalen. 

Tijdens de coaching maak ik gebruik van verschillende invalshoeken zoals Human Dynamics, Transactionele Analyse, Kernkwaliteiten of Functional Fluency. Daarnaast kan het iCaltinstrument ingezet worden.

 

Voor een startende leerkracht is het soms een hele kunst om alle ballen in de lucht te houden; voorbereiding, planning en organisatie van de leerstof. Daarnaast werk je hard aan het klassenmanagement, het creëren van een veilig pedagogisch klimaat, het geven van instructie én moet je ook nog rekening houden met verschillen. Het is een uitdaging!

Ik gun alle startende leerkrachten goede coaching en begeleiding. Ik werk vanuit de krachten en kwaliteiten van de leerkracht. Samen werken we toe naar de geformuleerde doelen. Door een positieve en ontwikkelingsgerichte aanpak ontwikkelt een  leerkracht een sterk zelfbeeld, meer zelfvertrouwen én werkplezier!

Tijdens de coaching wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten. Bijvoorbeeld het iCalt-instrument en/of het TROJKA-model. Daarnaast maak ik gebruik van Human Dynamics en Transactionele Analyse. De coaching kan op verschillende manieren worden vormgegeven:

-Coaching gesprekken na schooltijd

-Coaching en begeleiding in de klas (observatie en feedbackgesprek)

-Samen een (gedeelte van) de les geven

-Coaching m.b.v. video-opnames

-Lesson-study; samen een les voorbereiden

-Coaching op afstand (telefoon, mail, videocall).

Samen werken aan een vliegende start in het onderwijs
 

In 2016 kwam ik, na mijn zoektocht naar een aanpak voor een ‘dynamische’ groep, in contact met Jelly Bijlsma van Klasse(n)Kracht®. Al snel kwam ik erachter dat we dezelfde missie hebben: alle kinderen én leerkrachten moeten zich veilig voelen in hun groep. Nadat we op school positieve resultaten ervaarden binnen onze groepen heb ik de Post-HBO opleiding Specialist Klasse(n)Kracht® gevolgd. Inmiddels ben ik gelicentieerd en kan ik deze passie verder uitbouwen in mijn bedrijf.

Klasse(n)Kracht®: met RESPECT voor de klas, is een systemische aanpak om het groepsvormingsproces in de school en de klas actief te begeleiden. De aanpak is ontwikkeld in de praktijk vanuit de begeleiding van de ‘moeilijke’ groep. Behalve dat het een aanpak is om ‘moeilijke’ groepen binnen zes weken weer op de rails te hebben, is het ook een werkwijze om met je team vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school. De aanpak richt zich op zeven pijlers met als doel het realiseren van een Sociaal Krachtig en Veilig Pedagogisch klimaat in de klas en in de school. Elke pijler heeft een ander accent, en is ook steeds verbonden met de andere pijlers.

Als gelicentieerde Specialist Klasse(n)Kracht® begeleid ik vanuit de RESPECT-aanpak leerkrachten met ‘dynamische’ groep naar een sociaal veilig klimaat in de groep. Daarnaast verzorg ik trainingen en workshops in de RESPECT-aanpak aan stichtingen, scholen en leerkrachten.

Meer informatie? Kijk op:

Als school word je vaak overspoeld met allerlei verschillende methodes en instrumenten om een veilig pedagogsich klimaat te realiseren. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Vervolgens worden er afspraken gemaakt, maar in de waan van de dag verdwijnen de afspraken naar de achtergrond en doet elke leerkracht dat waar hij of zij zich het prettigst bij voelt.

Het gevolg kan dan zijn dat er geen doorgaande lijn binnen de school is. Én dat het in het ene jaar bij die ene leerkracht vaak prima gaat en het volgende jaar de groep niet te hanteren lijkt. Herken je dat?

Ik help scholen om samen te zoeken naar wat bij hén past binnen het pedagogisch klimaat. Niet; wat doen we niet? Maar; wat doen we wél? En wat hebben we daarbij én van elkaar nodig? Starten met ‘why’ is essentieel.

Samen met de school ontwikkel ik een toekomstbestendige kwaliteitskaart ‘Pedagogisch Handelen’; iedereen is op de hoogte van hoe het op jóuw school geregeld is en hoe er naar gehandeld wordt.

Binnen het traject zijn er verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld: coaching op de werkvloer, workshops, aansluiten bij studiedagen of vergaderingen. Kortom: maatwerk.

Samenwerken aan een veilige school start met ‘why’.

 

Naast trajecten verzorg ik ook losse workshops of studiedagen. Dit kan op school, maar we kunnen ook samen zoeken naar een inspirerende locatie waar we even los van de waan van de dag kunnen zijn. Enkele voorbeelden van thema’s zijn:

  • Startende leerkrachten aan de slag met hun gereedschapskist.

  • Vanuit welke kwaliteiten werk ik? Wat betekent dit in relatie tot de groep?

  • Elementen van Deep Democracy.

  • De fasen van groepsvorming.

  • Uitwerken en interpreteren van het sociogram; wat betekent dit voor de groep.

  • Groepsdynamiek in een veranderende schoolorganisatie; o.a. werken in units.

Combinaties van onderwerpen zijn uiteraard ook mogelijk. Tijdens de trainingen en workshops is er veel aandacht is voor persoonlijke vragen en casuïstiek. Ik stop je niet vol met tips en trics die je kort na de training of workshop weer vergeten bent, maar geef je handvatten die je de volgende dag meteen in de praktijk kunt brengen.

Geen tips en trics, maar casuïstiek en handvatten.

Nicole is blijkbaar ontzettend goed in het stellen van vragen die leiden tot bewustwording. 'Bijzonder goede coaches kunnen horen wat de gecoachte niet kan vertellen…' Dat heb ik gevoeld. Uiteindelijk lukte het me wel om woorden te geven aan de dingen die in het onderbewustzijn zaten.''

LEERKRACHT GROEP 4, STICHTING INVITARE