Ervaringen

Zet de leerkracht in zijn/haar kracht – invoelend – kennis
Beginsituatie: Een groep waarbij de dynamiek in de groep niet optimaal was. Eindsituatie: De kinderen gingen elkaar meer respecteren.

Intern begeleider I groeisaam Primair onderwijs

Betrouwbaar – 200% inzet – resultaatgericht
Beginsituatie: Een groepje leerlingen die negatief op elkaar reageerden en elkaars gedrag versterkten. De leerlingen reageren minder sterk op elkaar, er is ingezet op de sfeer in de groep en de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn beter in kaart gebracht.

onderwijsondersteuner samenwerkingsverband stromenland

Gedreven – professioneel – goede kennis van zaken
Als startende leerkracht had ik een lastige groep. Met weinig ervaring in de specifieke doelgroep, was het een uitdaging om de klas goed draaiende te houden. Door de begeleiding van Nicole heb ik geleerd om duidelijke afspraken met een klas te maken en om mijn klassenmanagement goed op orde te krijgen.

leerkracht groep 4 I stichting LOGOs

Paraplu-view – doelgericht – oplossingsgericht
We hadden een groep die onderling heel sterk was maar een groot autoriteitsprobleem had. Er is gewerkt aan het verschil tussen grensoverschrijdend en ordeverstorend gedrag. Ook de beloning voor goed gedrag is ingezet, de consequentieladder.

Intern begeleider I Groeisaam primair onderwijs

Enthousiast- betrokken – behulpzaam
Ik had pittige klas, waarbij er kinderen veel op elkaar reageren. De jongens in de klas waren continu met elkaar bezig en verstoorden hierdoor vaak de les. Als startende leerkracht heb ik veel geleerd over verschillende methodes en strategieën. Ik sta sterker in mijn schoenen, omdat ik handvatten heb gekregen. Ik weet beter hoe ik met de situatie in de klas om moet goed, waardoor ik meer rust heb en er in de klas meer rust is. Nicole biedt niet alleen hulp in de klas. Ze helpt ook met het contact met ouders en het voeren van goede gesprekken met kinderen. Het is erg fijn en leerzaam om met Nicole samen te werken.

leerkracht groep 7 I Groeisaam primair onderwijs

Betrokken – kundig – enthousiast
In ons samenwerkingsverband is veel behoefte aan extra ondersteuning op groepsniveau als het gaat om het bevorderen van een positief groepsklimaat en goede groepsdynamiek. Binnen de verschillende stichtingen was er fragmentarisch wel allerlei aanbod maar misten we nog een praktische integrale aanpak. Door ons te verdiepen in o.a. Klasse(n)Kracht!® ontstond het idee om Nicole te vragen om voor groepen binnen ons samenwerkingsverband coaching en ondersteuning te verzorgen. Leerkrachten, IBers en ondersteuners hebben nu meer kennis en know how over het belang van een goed basisklimaat in een groep. Met een praktische aanpak kwam dit snel uit de verf binnen groepen. Er is meer oog voor het totaalplaatje en de onderlinge relaties in groepen. Door hier op te sturen krijgt de leerkracht de groep nog beter in de vingers waardoor er minder individuele arrangementen nodig zijn.

Coördinator I centrum passend onderwijs samenwerkingsverband stromenland

Flexibel – enthousiast – veel kennis
Beginsituatie: een leerkracht met onvoldoende zelfvertrouwen
Eindsituatie: Na de coaching van Nicole stond de leerkracht weer vol zelfvertrouwen voor de klas.

directeur I stichting logos

Meedenkend – enthousiast – kennis
Beginsituatie: een uitdagende
Eindsituatie: meer rust en duidelijkheid in de groep.

directeur I optimus onderwijs

Begripvol – meedenkend – respectvol
We wilden een studiedag voor startende leerkrachten verzorgen rondom regie vormen en groepsvorming. Nicole heeft deze studiedag verzorgd en alle starters gingen met een goed gevoel aan het einde van de dag naar huis. Hun rugzak was weer gevuld en ze konden de dag erna meteen de opgedane informatie en kennis toepassen in de praktijk.

coach startende leerkrachten I stichting kans&kleur