Workshops & trainingen

Naast trajecten verzorg ik ook losse workshops of studiedagen. Dit kan op school, maar we kunnen ook samen zoeken naar een inspirerende locatie waar we even los van de waan van de dag kunnen zijn. Enkele voorbeelden van thema’s zijn:

– Startende leerkrachten aan de slag met hun gereedschapskist.

-Vanuit welke kwaliteiten werk ik? Wat betekent dit in relatie tot de groep?

– Elementen van Deep Democracy.

– De fasen van groepsvorming.

– Uitwerken en interpreteren van het sociogram; wat betekent dit voor de groep.

– Groepsdynamiek in een veranderende schoolorganisatie; o.a. werken in units.

Combinaties van onderwerpen zijn uiteraard ook mogelijk. Tijdens de trainingen en workshops is er veel aandacht is voor persoonlijke vragen en casuïstiek. Ik stop je niet vol met tips en trics die je kort na de training of workshop weer vergeten bent, maar geef je handvatten die je de volgende dag meteen in de praktijk kunt brengen.

Geen tips en trics, maar casuïstiek en handvatten.